Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14362605

Tin hoạt động Tin hoạt động

Ký kết thành lập Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích trên địa bàn quận và các nhiệm vụ đột xuất khác do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân giao, chiều 11/8/2016, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP tổ chức Lễ ký kết Phương án thành lập Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân. Tham dự có đại diện Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP; lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP ký kết phương án thành lập Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân

       Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân được thành lập thí điểm, có nhiệm vụ phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông, tham gia hỗ trợ giữ gìn công tác an ninh trật tự, xử lý khiếu nại, khiếu kiện đông người trên địa bàn quận Bình Tân; thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích trên địa bàn quận và các nhiệm vụ đột xuất khác do Ủy ban nhân dân quận giao… Đội có 30 đội viên TNXP do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP tuyển dụng, bố trí, điều động để làm nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ theo nhu cầu của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Tuỳ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng các dịch vụ công ích cũng như nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân sẽ được Công ty bổ sung tăng quân số để đáp ứng nhiệm vụ. Công ty sẽ trả tiền công, tiền lương và các chế độ chính sách theo hợp đồng lao động được quy định tại quy chế trả lương của đơn vị.

       Đội Thanh niên xung phong quận Bình Tân sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2016.

Hùng Trần

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn