Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14697114

Tin hoạt động Tin hoạt động

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP năm 2018

       Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 25/5/2018, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Tham dự có đồng chí Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP; đại diện Công đoàn, phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP cùng 137 người lao động đại diện cho gần 2.000 người lao động của Công ty.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày

      Tại hội nghị, các thành viên đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người lao động năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban thanh tra nhân dân; Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế trả lương trả thưởng người lao động; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của người lao động cho dự thảo văn kiện Hội nghị; báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về các ý kiến góp ý. Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 05 thành viên, bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia tiếp xúc đối thoại gồm 09 thành viên.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 ra mắt tại hội nghị

        Tham dự hội nghị, đồng chí Lê Minh Khoa ghi nhận những thành quả đạt được của tập thể người lao động Công ty; yêu cầu tập thể người lao động phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được. Năm 2018, Công ty cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động công ích; tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động giữ xe, nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu; tập trung triển khai thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ tổng hợp Thành phố; tăng cường đăng ký thực hiện sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

Ban lãnh đạo Công ty cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc các đơn vị trực thuộc bắt tay giao ước thi đua

      Nhân hội nghị này, Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018; tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP (thứ ba từ phải qua) trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ năm 2017

       Kết thúc hội nghị, toàn thể đại biểu đã thống nhất với Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh./.

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn