Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14706047

Tin hoạt động Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỈ ĐỊNH PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP NHIỆM KỲ 2015-2020

       Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Lực lượng TNXP, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng, Phó trưởng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng, phó hai đoàn thể Công ty.

Đồng chí Lê Minh Khoa (bìa phải), Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm; chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Lê Thành Khoa; chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cho đồng chí Trần Duy Nguyên

Đồng chí Lê Minh Khoa (bìa phải), Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm; chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Lê Thành Khoa; chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cho đồng chí Trần Duy Nguyên 

    Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP đã trao các Quyết định: chuẩn y Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm; chỉ định Phó Bí thư cho đồng chí Lê Thành Khoa; chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cho đồng chí Trần Duy Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khoa chỉ đạo các đồng chí được bố trí giữ cương vị lãnh đạo nêu trên phải nỗ lực hơn nữa và tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu như: việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện công tác dân chủ cơ sở, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; đặc biệt là đối với đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm người giữ vai trò Bí thư Đảng ủy
Công ty.

       Đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm đại diện tập thể tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng ủy Lực lượng TNXP và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP.

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn