Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14700209

Tin hoạt động Tin hoạt động

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

     Ngày 26/12/20 18, Chi bộ Đầu tư Kỹ thuật đã tổ chức lễ kết nạp đảng viênđối với quần chúng Nguyễn Mạnh Tú, nhân viên phòng Đầu tư Kỹ thuật. Ngày 27/12/2018, Chi bộ Văn phòng Công ty đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Đỗ Thị Minh Hiếu, nhân viên phòng Kế hoạch Tài chính. Tham dự có đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Đầu tư Kỹ thuật và Chi bộ Văn phòng Công ty. Ngày 28/12/2018, Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Dịch vụ công cộng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Trần Thanh Tú, Đội phó Đội Giữ xe vi phạm; quần chúng Trần Thị Kim Ngon, nhân viên Đội Trật tự giao thông và Giữ xe số 4.

     Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Dưới cờ Đảng, cờ nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời cống hiến vì chủ nghĩa cộng sản, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn cố gắng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy Công ty (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Tú và đồng chí Đỗ Thị Minh Hiếu

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Dịch vụcông cộng (bìa phải) trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chíTrần Thanh Tú và đồng chí Trần Thị Kim Ngon

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn