Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14700178

Tin hoạt động Tin hoạt động

Hội nghị thi đua khối doanh nghiệp năm 2018

Hội nghị thi đua khối doanh nghiệp năm 2018

        Ngày 12/12/2018, Công ty TNHH một thành viên  Dịch vụ công ích TNXP tổ chức Hội nghị thi đua khối doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP, đại diện phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP; đồng chí Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP Trưởng Khối thi đua doanh nghiệp – Chủ trì hội nghị cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối thi đua năm 2018 gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ TNXP, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Công ty Cổ phần Du lịch TNXP, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp TNXP và Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh.

        Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nội ký giao ước thi đua năm 2018 và kết quả tự chấm điểm và đề xuất danh hiệu thi đua năm 2018, theo đó, các thành viên trong Khối thống nhất bình chọn Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP là đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua để đề nghị được xét tặng Cờ thi đua của thành phố.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP đã đánh giá kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua doanh nghiệp. Với vai trò khối trưởng khối thi đua, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức điều hành tốt hoạt động khối theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của khối đã đề ra.

        Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã đề xuất Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái là đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019./.

Quang cảnh Hội nghị Khối thi đua doanh nghiệp năm 2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn