Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14700134

Tin hoạt động Tin hoạt động

Đảng ủy Công ty tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Thực hiện kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 18/5/2018, Đảng ủy công ty đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

       Trong năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động tại Công ty thực hiện đi vào nền nếp, với nhiều hình thức, hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty và gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 100% đảng viên, cán bộ chủ chốt tham gia học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện cá nhân, trong đó, chủ yếu là tự giác làm theo những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung đăng ký và cấp ủy chi bộ có trách nhiệm nhận xét, đánh giá nội dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty đã nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - xã hội và các nhiệm vụ đột xuất. Với những kết quả trên, năm 2017, Công ty đã được UBND Thành phố tặng cờ thi đua, bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

        Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã tuyên dương 08 tập thể, 15 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy Công ty, tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Đồng chí Lê Thành Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, tặng giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn