Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14711542

Tin hoạt động Tin hoạt động

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG PC&CC NĂM 2019

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2019

          Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, đơn vị và toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác PC&CC là bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được sự bình yên, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống và trong quá trình làm việc nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể xảy ra cháy. Thời gian vừa qua, trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ
gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh lượng rất lớn đến đời sống xã hội. Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy.

 

           Ngày 04/03/2019, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia hoạt động PC&CC năm 2019. Tham dự Lễ phát động có sự hiện diện của Đồng chí Lê Thành Khoa,
Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, cùng tham dự có các đồng chí trong HĐTV, KSV, các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và gần 50 cán bộ, nhân viên và người lao động đang công tác tại Trụ sở Công ty.

Đ/c Lê Thành Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty
phát động phong trào toàn dân tham gia hoạt động PC&CC năm 2019

          Phát biểu tại Lễ phát động, Đ/c Lê Thành Khoa đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang công tác tại Công ty Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Công ty về công tác tham gia đảm bảo an toàn PC&CC, không để xảy ra tình trạng cháy nổ xảy ra; Tăng cường củng cố xây dựng lực lượng PC&CC cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng ngày một vững mạnh trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân tham gia PC&CC"; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PC&CC và thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến công tác PC&CC. Đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở, văn phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp tránh các nguồn lửa, nguồn nhiệt dẫn đến phát sinh cháy, thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm giữ xe, phần diện tích rừng phòng hộ Cần Giờ do Công ty quản lý và an toàn phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện phà. Trong quá trình triển khai thực hiện đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia hoạt động PC&CC.

 

          Sau khi nghe Giám đốc Công ty phát động phong trào toàn dân tham gia các hoạt động PC&CC năm 2019. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty đã ký giao kết với sự quyết tâm cao thực hiện đảm bảo công tác an toàn PC&CC, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trong năm 2019.

Lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty chứng kiến Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty
ký giao kết thực hiện đảm bảo công tác an toàn PC&CC năm 2019

Lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty bắt tay giao kết với Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty quyết tâm thực hiện đảm bảo công tác an toàn PC&CC năm 2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn