Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14645946

Quản lý công viên Quản lý công viên

Nội dung đang được cập nhật...

Quản lý công viên Quản lý công viên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn