Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637682

Quản lý các nhà vệ sinh công cộng Quản lý các nhà vệ sinh công cộng

       Trước nhu cầu bức xúc của nhân dân thành phố trong việc giữ gìn vệ sinh chung và mỹ quan đô thị, hạn chế một số người dân thiếu ý thức, đã phóng uế bừa bãi ở những nơi công cộng, đăc biệt là thành phố đang tập trung chỉnh trang đô thị, giải tỏa các nhà mụt nát, xiêu vẹo, nhất là các nhà vệ sinh xây dựng trên kênh, rạch, lòng sông... Công ty đã xây dựng mô hình hoạt động nhà VSCC với phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, sạch sẽ, có Nội quy, quy định cụ thể và bố trí hợp lý trên địa bàn thành phố.

       Với phương châm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng xã hội là chính, Công ty tiếp tục được giao nhiệm vụ cải thiện môi trường đô thị, đẩy lùi tình trạng tiểu tiện, phóng uế bừa bãi phổ biến ở các điểm Trung tâm Thành phố. Trong những năm qua, Công ty tiếp tục khảo sát vị trí và triển khai xây dựng thêm một số nhà VSCC tại các quận huyện trong Thành phố theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố "Thực hiện nếp sống văn minh đô thị".

       Bên cạnh việc khai thác, quản lý nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhân dân, Công ty luôn đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đẩy lùi tình trạng tiêm chích ma tuý trong khu vực quản lý. Với hoạt động này, Công ty đã nhận được sự quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vì đã làm giảm thiểu nạn phóng uế bừa bãi, góp phần quan trọng trong việc giữ vệ sinh môi trường nơi công cộng, tăng vẻ mỹ quan đường phố và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người đi đường.

       Hiện nay, Công ty đã đầu tư đưa vào khai thác 52 nhà VSCC trên địa bàn Thành phố (trong đó có 01 nhà VSCC không thu phí). Công ty thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các nhà VSCC nhằm đảm bảo mỹ quan và phục tốt nhu cầu cho người dân.

Địa chỉ liên hệ: Xí nghiệp Dịch vụ công cộng thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP.
  - Số 16 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM 
 
- Điện thoại : 39. 330.688 - 39. 330.998
  - Fax : ( 08 ) 39. 330.439
 

- Email : xndvcctnxp @ gmail.com 

- Đường dây nóng :  0913 730 908

 

Quản lý các nhà vệ sinh công cộng Quản lý các nhà vệ sinh công cộng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn