Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637651

Công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Về hạ tầng kỹ thuật – thoát nước

- Xây dựng hạ tầng Khu y tế kỹ thuật cao – huyện Bình Chánh. Năm 2003.

+ Qui mô: kế cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, hệ thống điện chiếu sáng.

- Cải tạo HTTN Phạm Đình Hổ - Cao Văn Lầu (từ đường Lê Quang Sung đến đường Trần Văn Kiểu) quận 6. Năm 2009

+ Qui mô: Lấp đặt mới hệ thống cống hộp 2mx2m, tái lập mặt đường bằng bê tông nhựa nóng.

- Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (đoạn từ Trần Đại Nghĩa đến ranh tỉnh Long An)". Năm 2008

+ Qui mô: Lắp đặt hệ thống cống tròn dọc tuyến, lấp đặt hệ thống cống hộp cửa xả 2mx2m, tái lập mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, tái lập vỉa hè.

 

2. Về san lấp:

- Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Rừng Sác – huyện Cần Giờ (Giai đoạn nền hạ).

+ Qui mô: Đào vét bùn: 545.000m3; Trải vải địa kỹ thuật: 1.500.000m2; Cát đắp: 2.577.000 m3.

Các công ty, cơ quan có nhu cầu xin liên hệ:
  Anh Thái - Phòng Đầu tư Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP.
  Số điện thoại: 08.39.141.900 - 129
 

 

Công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình hạ tầng kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn