Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637650

Công trình đường giao thông Công trình đường giao thông

- Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo – huyện Nhà Bè. Năm 2008

     + Qui mô: kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, cây xanh.

- Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Rừng Sác – huyện Cần Giờ (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường). Năm 2009

     + Tổng chiều dài toàn tuyến đường: 36.550,4 m.
 


     + Qui mô: mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng.

- Nâng cấp đường Lý Nhơn – huyện Cần Giờ (đoạn 1 và đoạn 2). Năm 2008

     + Tổng chiều dài toàn tuyến đường: 18.000 m.

     + Qui mô: mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2.

- Nâng cấp đường Tam Thôn Hiệp – huyện Cần Giờ. Năm 2008

     + Tổng chiều dài toàn tuyến đường: 11.000 m.

     + Qui mô: mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2.

Các công ty, cơ quan có nhu cầu xin liên hệ:
  Anh Thái - Phòng Đầu tư Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP.
  Số điện thoại: 08.39.141.900 - 129
 

 

Công trình đường giao thông Công trình đường giao thông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn