Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637609

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Thông tin tìm kiếm
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
23/09/2014
Ban hành quy trình thực hiện thủ tục kinh doanh nhà ở tại các dự án do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP làm chủ đầu tư
2
24/08/2015
Thông báo vể viiệc tiếp nhận, giải quyết lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNỞ...thông qua hộp thư điện tử...
Thông tin chi tiết

Thi công xây dựng Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn