Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637599

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Thông tin tìm kiếm
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
24/02/2012
Điều lệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
2
24/02/2012
Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
3
07/01/2014
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
4
27/01/2014
Quy chế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
5
13/03/2015
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, nhân viển đối với bộ luật dân sự
6
26/05/2015
Quyết định về việc ban hành nội quy lao động
7
26/05/2015
Quyết định ban hành Nội quy lao động
8
13/02/2018
Báo cáo
Thông tin chi tiết

Thi công xây dựng Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn