Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 12553392

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Thông tin tìm kiếm
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
24/02/2012
Điều lệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
2
24/02/2012
Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
3
07/01/2014
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
4
27/01/2014
Quy chế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong
5
13/03/2015
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, nhân viển đối với bộ luật dân sự
6
26/05/2015
Quyết định về việc ban hành nội quy lao động
7
26/05/2015
Quyết định ban hành Nội quy lao động
Thông tin chi tiết

Thi công xây dựng Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn